- Filmleksikon for profesjonelle

Innhold
Abonnement
Teknisk info
Brukere
Oppdatering
Demo
Veiledning (PDF)

 

Innhold
FilmLex har oversikt over alt som har vært vist/lansert i Norge, Sverige, og en stor del av det som har vært vist i andre vestlige land, på kino, video/DVD med norske titler (gjerne opptil flere, ettersom ofte titlene skifter fra kino til video til tv), kino- og videodistributørenes repertoar til enhver tid (hva som er i distribusjon) og hva alle norske tv-stasjoner har vist av filmer gjennom årene. Altså alt som er/har vært aktuelt for et norsk og svensk publikum. Vi har også mye informasjon om filmer som bare har vært vist i andre vestlige land.

 

 • Vi har også oppføring av filmer som er vist på de større nasjonale/internasjonale filmfestivaler i alt 9.000 oppføringer
 • Totalt over 130.000 filmer – med i alt over 300.000 ulike titler (oversatt norsk, svensk, dansk, tysk, fransk og noen andre språk
 •  400.000 navn – personer relatert til filmer
 • 40.000 filmer vist på tv, inklusiv alle de 10.000 filmene som er vist på norske tv-kanaler. I alt over 200.000 tv-visninger inklusiv over 100.000 tv-visninger i Tyskland. (resten av setningen utgår)
 • Over 44.000 filmer vist på kino, inklusiv de 30.000 filmene er vist på kino i Norge og Sverige.
 • Premieredato for de ca. 10 seneste årene i USA, Storbritannia, Tyskland og delvis Frankrike
 • Over 25,000 filmer utgitt på VHS – inklusiv samtlige norske utgivelser
 • 15.000 filmer utgitt på DVD – inklusiv samtlige norske utgivelser
 • Vi har type ”Dagbladet *4” på over 22.000 filmer.
 • Alle Oscar og andre store nasjonale og internasjonale priser.
 • Vi har i alt logget over 70.000 ulike filmer som er vist på kino eller tv (eller begge deler), og/eller utgitt på VHS eller DVD. Og enda er det over 30.000 filmer til.


FilmLex brukes av alle norske tv-stasjoner, de største avisene, de fleste kino/videodistributører, en rekke kinoer, videohandlere, filminstitusjoner, høgskoler, bibliotek, filmoversettere og andre filminteresserte. De fleste av disse benytter også IMDB, men de finner info i FilmLex de ikke finner andre steder.

FilmLex er den profesjonelle norske film/video/tv-bransjes referanseregister.

 

Abonnement
FilmLex Pro Plus bygger direkte på Filmleksikonet fra
Skjerm & Lerret. Utviklingen ble startet i 1988, og første utgave ble lansert i 1990. Programmet har etterhvert fått mange brukere, både i Norge, Sverige og Danmark. Noen bruker det hver dag i sitt arbeid, mens andre bruker det mer på hobbybasis Det er rundt 140.000 titler i basen.

FilmLex Pro Plus tilbyr online-tilkobling til den omfattende FilmLex-databasen, med ukentlige oppdateringer. Vi anbefaler en rask internettoppkobling, helst 2mbit eller raskere. 

Vi anbefaler alle som ønsker å holde seg fullt oppdatert å tegne et såkalt Superabonnement med internett-tilkobling.
Nettverksløsning gjør det mulig for flere å benytte programmet samtidig i et PC-nettverk. Ved å betale et tillegg for nettverksløsning, åpnes adgang for to brukere. For hver ekstra bruker betales et tillegg.


FilmLex Pro Plus er spesielt designet for Windows . Her er alle opplysninger samlet på en oversiktlig måte og med et avansert søkeverktøy. Ved installasjon på harddisk må du ha minst 800MB ledig plass.

Til et hovedabonnement kan det bestilles ett eller flere tilleggsabonnement. Dette gjør det mulig for andre i firmaet eller organisasjonen å få tilgang til vår unike filminformasjon til redusert pris.

For informasjon om priser ta kontakt med stine@filmlex.no. 
 


Teknisk info
FilmLex Pro Plus kan benyttes over internett eller installeres på harddisk, nettverk eller en-bruker.
Ved internett-tilkobling anbefaler vi linjehastighet på 2Mbit etter raskere. Det kreves i dette tilfelle minimal installasjon på egen maskin.

Ved installasjon til harddisk kreves minimums 800 Mb ledig diskplass.
Programmet kan kjøres på alle maskiner under Windows. Skjermløsningen må være 800x600 eller bedre.

 


Brukere
FilmLex Pro Plus brukes av en rekke filminstitusjoner, kinoer, videoforhandlere, radio -og TV- stasjoner, presse, bibliotek, universitet og høgskoler. Andre kunder er firmaer og institusjoner som driver med profesjonell formidling og omtale av film. Vi har også noen filminteresserte privatpersoner som faste kunder.
FilmLex Pro Plus finnes i norsk, svensk, og engelsk utgave. Dansk, finsk og islandsk versjon er under utvikling.

 


Innstallasjon / Oppdateringer

Her kan du laste ned programvare for å oppdatere ditt søkeprogram for FilmLexPP.Du kan også benytte installasjonsprogrammet for første gangs installasjon av FilmLexPP, men du trenger da i tillegg en signaturfil. Denne får du tilsendt gjennom å kontakt oss på post@filmlex.no

Du går frem på følgende måte:

Kopier filen FLXPP-6-01-setup.exe ned på skrivebord eller i en mappe, og start installasjonen.

Hvis programmet skal benyttes på flere maskiner i nettverk, er det bare nødvendig å foreta installasjon/oppdatering på en maskin (server), for så å lage snarveier til programfilen FilmLexPP.exe fra de andre maskinene.


(Oppdatert 17-01-09)


Se ellers Kort veiledning... hvis noe er uklart.

 

 

Demo
Her kan du laste ned en demo av FilmLexPP
Du går frem på følgende måte:
Kopier filen FLXPP-6-01-setup.exe ned på skrivebord eller i en mappe, og start installasjonen.
Du trenger i tillegg en signaturfil som du får tilsendt ved å kontakt oss på post@filmlex.no

Hvis programmet skal benyttes på flere maskiner i nettverk, er det bare nødvendig å foreta installasjon på en maskin (server), for så å lage snarveier til programfilen FilmLexPP.exe fra de andre maskinene.(Oppdatert 17-01-09)


Se ellers Kort veiledning... hvis noe er uklart.

 


Veiledning (PDF)

Oppdateringer i Filmlex siste uken:

 
- 34 Kinopremierer
- 80 stk. bilder
- 60 filmplakater
- 57 stk. synopsis
- 68 omtaler
- 45 terningkast
- 15 festivalnominasjoner
- 20 DVD utgivelser
- 12 Blu-ray utgivelser